מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

pose – מילון אנגלי-עברי

Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
pose
(פ') לעמוד בפוזה; להעלות(שאלה); להתחזות; להציג
 
(ש"ע) תנוחה; פוזה

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
יציבה

יציבה היא מנח איברי הגוף של אדם או בעל חיים, שחלקו או כולו מוחזק בדרך כלשהי, הנשאר קבוע יחסית במבנהו הבסיסי בתנוחות שונות. יציבה מתייחסת לסידור הלא מודע והיציב מבנית של שלד הגוף, הנרכש לאורך תקופה ארוכה של תנועות גוף ותבניות תנועה.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

pose – מילון אנגלי-אנגלי

Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
pose
v. stand in a posture; raise, put forth (a question); impersonate; display, present
 
n. position, posture, stance; airs, pretended manners to make an impression on others

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
List of human positions
Human positions refer to the different positions that the human body can take.

See more at Wikipedia.org...

 
Palm OS Emulator
Descended from Copilot, Palm OS Emulator is used for writing, testing, and debugging Palm OS applications. Palm OS Emulator emulates Motorola 68000-class devices and has intimate knowledge of Palm OS's inner working, allowing for the close monitoring of correct application operation. Unlike Xcopilot (another descendent of Copilot), Palm OS Emulator will not boot uClinux. By using  "skin" files, Palm OS Emulator could very closely mimic the appearance of many models of Palm handheld.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
pose

Noun
1. affected manners intended to impress others; "don't put on airs with me"
(synonym) airs
(hypernym) affectedness
(derivation) posture
2. a posture assumed by models for photographic or artistic purposes
(hypernym) position, posture, attitude
(derivation) model, sit, posture
3. a deliberate pretense or exaggerated display
(synonym) affectation, mannerism, affectedness
(hypernym) pretense, pretence, pretending, simulation, feigning
(hyponym) attitude
(derivation) posture

Verb
1. introduce; "This poses an interesting question"
(synonym) present
(hypernym) constitute, represent, make up, comprise, be
2. assume a posture as for artistic purposes; "We don't know the woman who posed for Leonardo so often"
(synonym) model, sit, posture
(hypernym) expose, exhibit, display
(hyponym) ramp
(classification) art, artistic creation, artistic production
3. pretend to be someone you are not; sometimes with fraudulent intentions; "She posed as the Czar's daughter"
(synonym) impersonate, personate
(hypernym) deceive, betray, lead astray
(hyponym) masquerade
(derivation) poseur, poser
4. behave affectedly or unnaturally in order to impress others; "Don't pay any attention to him--he is always posing to impress his peers!"; "She postured and made a total fool of herself"
(synonym) posture
(hypernym) behave, acquit, bear, deport, conduct, comport, carry
(hyponym) attitudinize, attitudinise
(derivation) affectation, mannerism, affectedness
5. put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
(synonym) put, set, place, position, lay
(hypernym) move, displace
(hyponym) insert, enclose, inclose, stick in, put in, introduce
6. be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question really stuck me"
(synonym) perplex, vex, stick, get, puzzle, mystify, baffle, beat, bewilder, flummox, stupefy, nonplus, gravel, amaze, dumbfound
(hypernym) confuse, throw, fox, befuddle, fuddle, bedevil, confound, discombobulate
(hyponym) stump, mix up
(derivation) poser, stumper, toughie, sticker


Babylon German-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Pose (die)
nf. pose, position, posture, stance

Babylon French-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
pose
nf. putting in, installing; laying, pose, posture; position, exposure
 
posé
adj. calm, sedate; composed, collected, laid, located, set, placed
 
poser
v. put, put down, lay down; set; pose, put forth (a question); lay, place

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9