מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

bear – מילון אנגלי-עברי

מילים נרדפות: feature, produce, let, carry, take, clear, pull in, take in, move, deliver
Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
bear
(פ') ללדת
 
(ש"ע) דוב
 
(פ') לשאת; להוביל; לתמוך; לסבול; להניב

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
דוביים

דוביים (שם מדעי: Ursidae) היא משפחה בסדרת הטורפים. במשפחה זו נמצא המין דוב הקוטב, שהוא היונק הטורף היבשתי הגדול ביותר בעולם. הדובים חיים בבתי גידול מגוונים.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

bear – מילון אנגלי-אנגלי

מילים נרדפות: feature, produce, let, carry, take, clear, pull in, take in, move, deliver
Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
bear
n. large mammal of the family Ursidae; (Securities industry) investor who believes a share or the overall security market will go down
 
v. endure; carry; support; suffer; produce; give birth

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Bear
Bears are mammals of the family Ursidae. Bears are classified as caniforms, or doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest living relatives. Although only eight species of bears are extant, they are widespread, appearing in a wide variety of habitats throughout the Northern Hemisphere and partially in the Southern Hemisphere. Bears are found on the continents of North AmericaSouth AmericaEurope, and Asia.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
bear

Noun
1. massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws
(hypernym) carnivore
(hyponym) brown bear, bruin, Ursus arctos
(member-holonym) Ursidae, family Ursidae
2. an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price
(antonym) bull
(hypernym) investor

Verb
1. have; "bear a resemblance"; "bear a signature"
(hypernym) have, feature
(hyponym) carry
2. give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
(synonym) give birth, deliver, birth, have
(hypernym) produce, bring forth
(hyponym) twin
(entail) conceive
(verb-group) have a bun in the oven, carry, gestate, expect
3. put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
(synonym) digest, endure, stick out, stomach, stand, tolerate, support, brook, abide, suffer, put up
(hypernym) permit, allow, let, countenance
(hyponym) accept, live with, swallow
(verb-group) suffer
4. move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
(hypernym) transport, carry
(hyponym) frogmarch
(entail) move, displace
(derivation) carrier, bearer, toter
5. bring forth, "The apple tree bore delicious apples this year"; "The unidentified plant bore gorgeous flowers"
(synonym) turn out
(hypernym) make, create
(hyponym) spin off
(see-also) corroborate, underpin, bear out, support
6. take on as one's own the expenses or debts of another person; "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the responsibility"
(synonym) take over, accept, assume
(hypernym) take
(hyponym) face the music, carry-the can
7. contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water"
(synonym) hold, carry, contain
(hypernym) include
(hyponym) retain
(verb-group) contain, take, hold
8. bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually?"
(synonym) yield, pay
(hypernym) gain, take in, clear, make, earn, realize, realise, pull in, bring in
(hyponym) net, clear
(classification) investment, investment funds
9. have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar"
(synonym) wear
(hypernym) have, feature
10. behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times"
(synonym) behave, acquit, deport, conduct, comport, carry
(hypernym) hold, carry
(hyponym) fluster
(verb-group) hold, carry
(derivation) bearing, comportment, presence, mien
11. have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears the title of Duchess"; "He held the governorship for almost a decade"
(synonym) hold
(hypernym) have, have got, hold
(derivation) holder, bearer
12. support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright"
(synonym) hold, carry
(hyponym) stoop
(verb-group) behave, acquit, deport, conduct, comport, carry
(derivation) carriage, bearing, posture
13. be pregnant with; "She is bearing his child"; "The are expecting another child in January"; "I am carrying his child"
(synonym) have a bun in the oven, carry, gestate, expect
(hypernym) give birth, deliver, birth, have
(entail) conceive
(verb-group) give birth, deliver, birth, have


Babylon English-Czechהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
bear
v. nést; přepravovat; udržet; vydržet, snést, strpět; porodit (dítě); plodit; zatočit (do jakého směru)
 
n. medvěd; neandrtálec (o osobě); baissista, spekulant/spekulantka na pokles na burze

Babylon English-Polishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
bear
Czas. znosić; cierpieć; ponosić; żywić; dźwigać; utrzymywać; nosić ślad czegoś; być naznaczonym; nosić; (u)rodzić; skręcać; najbardziej ucierpieć od czegoś/z powodu czegoś; skrupiać się na czymś; przynosić owoce; być świadectwem (czegoś); świadczyć (o czymś); zbliżać się (do kogoś/czegoś); naciskać (coś/kogoś); potwierdzać czyjeś słowa/zdanie; radzić sobie; czekać cierpliwie; nienawidzi; nie wytrzymają dokładnej analizy; strach pomyśleć; nadal ma blizny; była bardzo podobna; na monetach jest wybita; urodził się; urodzi się
 
Rzecz. niedźwiedź

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9