מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

border – מילון אנגלי-עברי

Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
border
(ש"ע) גבול; שפה, קצה; (במחשבים) המסגרת המקיפה את שטח חלון היישום
 
(פ') לגבול; לשכון ליד

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
גבול

בגאוגרפיה, גבול הוא קו המפריד בין ישויות גאוגרפיות. אספקט גאוגרפי של אזור, המהווה מכשול לתנועה או תקשורת הוא גבול גאוגרפי, או גבול טבעי. לדוגמה גבול ימי, גבול אקלימי וגבול טופוגרפי קרוי גבול טבעי בפרט אם מתקיים בו מכשול טבעי. משתמשים במונח "גבול" כדי לסמן הפרדה בין מדינות, אך גם לציין הפרדה בין ערים באותה מדינה, מחוזות ואף חצרות בתים. להצגת קו הגבול משמשת גם מפה. גבול המפריד בין מדינות נקרא לעתים גבול בינלאומי.

בעת המודרנית, הוזילו והקלו התקדמויות טכנולוגיות את עלויות התנועה והתקשורת בין אזורים תחומים גאוגרפית, דבר שהפחית את השימוש בהם כגבולות מקובלים.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

border – מילון אנגלי-אנגלי

Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
border
n. boundary; edge, fringe; frame which surrounds the application window (Computers)
 
v. be adjacent to; live next door

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Border
Borders are geographic boundaries of political entities or legal jurisdictions, such as governmentssovereign statesfederated states, and other subnational entities. Some borders—such as a state's internal administrative border, or inter-state borders within the Schengen Area—are open and completely unguarded. Other borders are partially or fully controlled, and may be crossed legally only at designated border checkpoints and border zones may be controlled. Mostly contentious, borders may even foster the setting up of buffer zones.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
border

Noun
1. a line that indicates a boundary
(synonym) boundary line, borderline, delimitation, mete
(hypernym) boundary, bound, bounds
(hyponym) fence line
(derivation) bound
2. the boundary line or the area immediately inside the boundary
(synonym) margin, perimeter
(hypernym) boundary, edge, bound
(derivation) bound
3. the boundary of a surface
(synonym) edge
(hypernym) boundary, bound, bounds
(hyponym) brink
(derivation) bound
4. a decorative recessed or relieved surface on an edge
(synonym) molding, moulding
(hypernym) edge, margin
(part-holonym) picture frame
5. a strip forming the outer edge of something; "the rug had a wide blue border"
(hypernym) edge, margin
(hyponym) edging
(derivation) frame, frame in

Verb
1. extend on all sides of simultaneously; encircle; "The forest surrounds my property"
(synonym) surround, skirt
(hypernym) touch, adjoin, meet, contact
(hyponym) fringe
(derivation) edge
2. form the boundary of; be contiguous to
(synonym) bound
(hypernym) enclose, hold in, confine
(hyponym) skirt
(see-also) border on, approach
(derivation) margin, perimeter
3. enclose in or as if in a frame; "frame a picture"
(synonym) frame, frame in
(hypernym) enclose, inclose, shut in
4. provide with a border or edge; "edge the tablecloth with embroidery"
(synonym) edge
(hypernym) supply, provide, render, furnish
5. lie adjacent to another or share a boundary; "Canada adjoins the U.S."; "England marches with Scotland"
(synonym) adjoin, edge, abut, march, butt, butt against, butt on
(hypernym) touch, adjoin, meet, contact
(hyponym) neighbor, neighbour
(derivation) edge


Babylon French-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
border
v. edge, rim; verge, border; bind

Babylon Dutch-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
border (de)
n. frame which surrounds the application window (Computers)

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9