מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

meet – מילון אנגלי-עברי

Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
meet
(ת') הולם, מתאים, ראוי
 
(ש"ע) מפגש; מקום מפגש (לתחרות למשל, של ציידים וכו')
 
(פ') לפגוש; להיפגש; להתאסף; לקדם את פני-; להכיר; לענות על-, לספק; לעמוד בזמן

meet – מילון אנגלי-אנגלי

Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
meet
adj. gainly, suitable, proper (Old English)
 
n. encounter, place of meeting for a competition
 
v. encounter; come in contact with; assemble; come before; make acquaintance; satisfy; be on schedule; face or deal with someone or something

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Meet
Meet may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
meet

Noun
1. a meeting at which a number of athletic contests are held
(synonym) sports meeting
(hypernym) athletic contest, athletic competition, athletics
(hyponym) gymkhana
(part-meronym) track and field
(derivation) encounter, play, take on

Verb
1. come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How nice to see you again!"
(synonym) ran into, encounter, run across, come across, see
(hyponym) intersect, cross
(verb-group) gather, assemble, forgather, foregather
(derivation) meeting
2. get together socially or for a specific purpose
(synonym) get together
(hyponym) pick up
(derivation) sports meeting
3. be adjacent or come together; "The lines converge at this point"
(synonym) converge
(hyponym) breast
(verb-group) touch, adjoin, contact
4. fill or meet a want or need
(synonym) satisfy, fill, fulfill, fulfil
(hypernym) provide, supply, ply, cater
(hyponym) answer
5. satisfy a condition or restriction; "Does this paper meet the requirements for the degree?"
(synonym) fit, conform to
(hypernym) match, fit, correspond, check, jibe, gibe, tally, agree
(hyponym) coordinate
6. satisfy or fulfill; "meet a need"; "this job doesn't match my dreams"
(synonym) match, cope with
(hypernym) cope, get by, make out, make do, contend, grapple, deal, manage
7. get to know; get acquainted with; "I met this really handsome guy at a bar last night!"; "we met in Singapore"
8. collect in one place; "We assembled in the church basement"; "Let's gather in the dining room"
(synonym) gather, assemble, forgather, foregather
(hypernym) interact
(hyponym) group, aggroup
(verb-group) ran into, encounter, run across, come across, see
(derivation) meeting, get together
9. meet by design; be present at the arrival of; "Can you meet me at the train station?"
(hypernym) gather, assemble, forgather, foregather
(hyponym) meet up with
10. contend against an opponent in a sport, game, or battle; "Princeton plays Yale this weekend"; "Charlie likes to play Mary"
(synonym) encounter, play, take on
(hyponym) confront, face
(entail) compete, vie, contend
(verb-group) play
(derivation) sports meeting
11. experience as a reaction; "My proposal met with much opposition"
(synonym) encounter, receive
(hypernym) have, experience
12. undergo or suffer; "meet a violent death"; "suffer a terrible fate"
(synonym) suffer
(hypernym) experience, undergo, see, go through
13. be in direct physical contact with; make contact; "The two buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not contact the metal cover"; "The surfaces contact at this point"
(synonym) touch, adjoin, contact
(hyponym) cover, spread over
(verb-group) converge

Adjective
1. being precisely fitting and right; "it is only meet that she should be seated first"
(synonym) fitting
(similar) just


Babylon Dutch-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
meet (de)
n. scratch
 
met
prep. with; by
 
prep. along with
 
meten
v. measure, gauge, scale, size, meter, metre, mete, compute, girt

Babylon English-Czechהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
meet
n. potkat (se); sejít se; setkat se; seznámit se; jít komu naproti; utkat se; sbíhat se; pokrýt; uhradit; zvládnout

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9