מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

touch – מילון אנגלי-עברי

Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
touch
(פ') לנגוע, למשש
 
(ש"ע) מגע; חוש המישוש; מכה; קורטוב
 
touch (touchdown)
שער במשחק פוטבול האמריקאי

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
מערכת המגע

מערכת המגע (Tactile system) היא מערכת החישה האחראית על חוש המישוש. היא מעבירה מידע, המתקבל מהסביבה באמצעות קולטנים הנמצאים בעור, אל המוח. זו המערכת הנרחבת ביותר בגוף מכיוון שהעור מכסה את כל הגוף, כאשר ישנם אזורים רגישים יותר ופחות. בעור ישנם חיישנים שקולטים מידע על מגע, לחץמרקםטמפרטורה וכאב. המידע מגיע כל הזמן אל המוח, אך רק חלק ממנו מגיע למודעות. הגירויים עוברים דרך מערכת העצבים ההיקפית והמסלולים החישתיים לגזע המוח וממנו לקליפת המוח החישתית. מערכת המגע מגיעה לבשלות מוקדם יותר ממערכות החישה האחרות, היא מתפתחת אצל העובר כבר בשבוע השמיני להריון.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה
NBA Termsהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
touch
זריקה רכה

touch – מילון אנגלי-אנגלי

Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
touch
v. make contact with, feel
 
n. contact; sense of touch; hit; bit, small amount
 
touch (touchdown)
six points obtained in American football by passing into the area of the rival while holding the football

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Touch
"Touch" / "Yume no Tsuzuki" (タッチ / 夢の続き) is the fourth single of Younha released on September 7, 2005. It is a cover of the opening theme of Touch originally by Yoshimi Iwasaki.

See more at Wikipedia.org...

 
Somatosensory system
The somatosensory system, also known as somatic senses, touch or tactile perception, is a complex sensory system. It is considered one of the five traditional senses. It is made up of a number of different receptors, including thermoreceptorsphotoreceptors, mechanoreceptors and chemoreceptors. It also comprises essential processing centres, or sensory modalities, such as proprioceptionmechanoreception (touch), thermoception (temperature), and nociception (pain). The sensory receptors cover the skin and epithelial tissuesskeletal musclesbones and joints, internal organs, and the cardiovascular system.

See more at Wikipedia.org...

 
Touch (disambiguation)
Touch is one of the sensations processed by the somatosensory system giving rise to touching behavior.

See more at Wikipedia.org...

 
Touch! Generations
was a Nintendo brand used for the Nintendo DS and Wii showing games created to appeal to a broader audience than the traditional gamer. Nintendo retired the brand with the launch of the Nintendo 3DS in 2011, 5 years after its introduction. Regardless of this, some titles that were introduced under the brand continue to receive follow-up entries on the contemporary and future Nintendo consoles.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
touch

Noun
1. the event of something coming in contact with the body; "he longed for the touch of her hand"; "the cooling touch of the night air"
(synonym) touching
(hypernym) contact, impinging, striking
(hyponym) brush, light touch
(derivation) reach, extend to
2. the faculty of touch; "only sight and touch enable us to locate objects in the space around us"
(synonym) sense of touch, skin senses, touch modality, cutaneous senses
(hypernym) somatosense
(part-holonym) somesthesia, somesthesis, somaesthesia, somaesthesis, somatesthesia, somatatesthesis, somatosensory system, somatic sensory system, somatic sense
3. a suggestion of some quality; "there was a touch of sarcasm in his tone"; "he detected a ghost of a smile on her face"
(synonym) trace, ghost
(hypernym) suggestion, proposition, proffer
4. a distinguishing style; "this room needs a woman's touch"
(synonym) signature
(hypernym) manner, mode, style, way, fashion
(hyponym) common touch
5. the act of putting two things together with no space between them; "at his touch the room filled with lights"
(synonym) touching
(hypernym) deed, feat, effort, exploit
(hyponym) contact
6. a slight but appreciable addition; "this dish could use a touch of garlic"
(synonym) hint, tinge, mite, pinch, jot, speck, soupcon
(hypernym) small indefinite quantity, small indefinite amount
(hyponym) snuff
7. a communicative interaction; "the pilot made contact with the base"; "he got in touch with his colleagues"
(synonym) contact
(hypernym) communication, communicating
8. a slight attack of illness; "he has a touch of rheumatism"
(synonym) spot
(hypernym) attack
9. the act of soliciting money (as a gift or loan); "he watched the beggar trying to make a touch"
(hypernym) solicitation
10. the sensation produced by pressure receptors in the skin; "she likes the touch of silk on her skin"; "the surface had a greasy feeling"
(synonym) touch sensation, tactual sensation, tactile sensation, feeling
(hypernym) perception
(hyponym) cutaneous sensation, haptic sensation, skin sensation
11. deftness in handling matters; "he has a master's touch"
(hypernym) adeptness, adroitness, deftness, facility, quickness
(hyponym) finishing touch, capstone, copestone
12. the feel of mechanical action; "this piano has a wonderful touch"
(hypernym) tactile property, feel

Verb
1. make physical contact with, come in contact with; "Touch the stone for good luck"; "She never touched her husband"
(hyponym) engage
(see-also) touch down
(derivation) touching
2. perceive via the tactile sense; "Helen Keller felt the physical world by touching people and objects around her"
(hypernym) perceive, comprehend
(derivation) touch sensation, tactual sensation, tactile sensation, feeling
3. affect emotionally; "A stirring movie"; "I was touched by your kind letter of sympathy"
(synonym) stir
(hypernym) affect, impress, move, strike
(hyponym) get
4. have to do with or be relevant to; "There were lots of questions referring to her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
(synonym) refer, pertain, relate, concern, come to, bear on, touch on
(hyponym) focus on, center on, revolve around, revolve about, concentrate on, center
(verb-group) allude, advert
5. be in direct physical contact with; make contact; "The two buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not contact the metal cover"; "The surfaces contact at this point"
(synonym) adjoin, meet, contact
(hyponym) cover, spread over
(verb-group) converge, meet
(derivation) touching
6. have an effect upon; "Will the new rules affect me?"
(synonym) affect, impact, bear upon, bear on, touch on
(hypernym) change, alter, modify
(hyponym) strike a blow
7. deal with; usually used with a form of negation; "I wouldn't touch her with a ten-foot pole"; "The local Mafia won't touch gambling"
(hypernym) manage, deal, care, handle
8. cause to be in brief contact with; "He touched his toes to the horse's flanks"
(derivation) touching
9. to extend as far as; "The sunlight reached the wall"; "Can he reach?" "The chair must not touch the wall"
(synonym) reach, extend to
(hypernym) be
(hyponym) reach into
(derivation) touching
10. be equal to in quality or ability; "Nothing can rival cotton for durability"; "Your performance doesn't even touch that of your colleagues"; "Her persistence and ambition only matches that of her parents"
(synonym) equal, rival, match
(hypernym) compete, vie, contend
(verb-group) equal, match, equalize, equalise, equate
11. tamper with; "Don't touch my CDs!"
(synonym) disturb
(hypernym) change, alter, modify
(hyponym) upset
12. make a more or less disguised reference to; "He alluded to the problem but did not mention it"
(synonym) allude, advert
(hypernym) hint, suggest
(entail) denote, refer
(verb-group) refer, pertain, relate, concern, come to, bear on, touch on
13. comprehend; "He could not touch the meaning of the poem"
(hypernym) understand
14. consume; "She didn't touch her food all night"
(synonym) partake
(hypernym) consume, ingest, take in, take, have
(hyponym) receive
15. dye with a color
(synonym) tint, tinct, bepaint, tinge
(hypernym) dye
(hyponym) henna


Babylon German-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Touch (der)
nm. touch, flavor, air, tone

Babylon English-Czechהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
touch
v. dotýkat se; sahat na co; být na dotek; dotýkat se; dosahovat; dotknout se koho; citově zapůsobit na koho; vyrovnat se komu/čemu; dosednout; přistát
 
n. dotek; dotek; omak; hmat; vylepšení; oživení; dojem; styl; duch; trocha; špetka

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9