מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

markets – מילון אנגלי-עברי

Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
market
(פ') לשווק; לקנות בשוק; למכור בשוק; לסחור בשוק
 
(ש"ע) שוק; יריד; ביקוש, דרישה; שוק-קונים, שוק-מוכרים (בכלכלה)

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
שוק (כלכלה)

בכלכלה, שוק הוא המשגה למערכות יחסים בין קונים ומוכרים. על בסיס התופעה ההיסטורית של ריכוז קונים ומוכרים באתר פיזי אחד, נבנה הכינוי למערכת אשר במסגרתה מתרחשת פעילות כלכלית הקשורה במסחר במוצרים, בסחורות או בניירות ערך מסוגים מסוימים. בשוק פעילים המוכרים והקונים המעוניינים לקיים את המסחר ביניהם, ובו מתרחשות עסקאות הסחר. בדרך כלל זאת מערכת שקיימת לאורך זמן, ושבה מתרחשות מספר גדול של עיסקאות.

הפעילות בשוק יכולה להתרחש בזירת מסחר פיזית או וירטואלית אחת, שבה כל מוכר יכול לסחור עם כל קונה. לדוגמה, רוב פעילות שוק המניות בישראל מתרחשת במסגרת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בדרך כלל משתמשים בביטוי כדי לתאר מערכת מבוזרת שבה מתרחשות עסקאות שונות במקומות שונים על ידי שחקנים שונים. בין העסקאות האלה קיימת, עם זאת, השפעה הדדית. לדוגמה, בשוק העגבניות הקמעונאי בישראל מתרחשות בכל יום עשרות או מאות אלפי עסקאות, באלפי בתי עסק המפוזרים ברחבי הארץ; אך אם בשל בצורת היצע העגבניות ירד, הדבר ישפיע על מחירי העגבניות בכל הארץ. במובן זה שוק הוא מונח מופשט, המאגד קבוצה של עסקאות שהקשר המוחשי ביניהן רופף. בשל כך ניתן לשאול בהקשר מסוים האם אכן מתקיים בו 'שוק'. גישות ביקורתיות להגות הכלכלית תטענה שהשימוש במטאפורת השוק למערכות יחסים שונות משמשת להבניה שלהן כזירת מסחר וניתוקן מהקשר חברתי כולל. כמו למשל המונח שוק העבודה, או שוק הנישואין. השוק הוא אחת מיחידות הניתוח הבסיסיות בתורת הכלכלה. זוהי יחידת ניתוח גדולה יותר מאשר העסקה הבודדת, וקטנה יותר מאשר משק שלם.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

markets – מילון אנגלי-אנגלי

Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
market
v. sell; buy at a market; sell in a market; trade or deal at a market; develop a strategy for the sales of a certain product
 
n. place where people gather to buy and sell; store for the sale of food; bazaar; fair; demand for goods or services (Economics); rate of purchase and sale (Economics)

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Market (economics)
A market is one of the many varieties of systemsinstitutionsproceduressocial relations and infrastructures whereby parties engage in exchange. While parties may exchange goods and services by barter, most markets rely on sellers offering their goods or services (including labor) in exchange for money from buyers. It can be said that a market is the process by which the prices of goods and services are established. Markets facilitate trade and enables the distribution and allocation of resources in a society. Markets allow any trade-able item to be evaluated and priced. A market emerges more or less spontaneously or may be constructed deliberately by human interaction in order to enable the exchange of rights (cf. ownership) of services and goods.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
market

Noun
1. the world of commercial activity where goods and services are bought and sold; "without competition there would be no market"; "they were driven from the marketplace"
(synonym) marketplace
(hypernym) activity
(hyponym) black market
(part-meronym) commercial enterprise, business enterprise, business
(derivation) commercialize, commercialise
2. the securities markets in the aggregate; "the market always frustrates the small investor"
(synonym) securities industry
(hypernym) industry
(hyponym) bear market
(member-meronym) stock exchange, stock market, securities market
3. the customers for a particular product or service; "before they publish any book they try to determine the size of the market for it"
(hypernym) class, social class, socio-economic class
(hyponym) black market
4. a marketplace where groceries are sold; "the grocery store included a meat market"
(synonym) grocery store, grocery, food market
(hypernym) marketplace, mart
(hyponym) greengrocery
(part-meronym) shelf

Verb
1. engage in the commercial promotion, sale, or distribution of; "The company is marketing its new line of beauty products"
(hypernym) trade, merchandise
(hyponym) offer
(classification) commerce, commercialism, mercantilism
2. buy household supplies; "We go marketing every Saturday"
(hypernym) shop
(derivation) grocery store, grocery, food market
(classification) commerce, commercialism, mercantilism
3. deal in a market
(hypernym) deal, sell, trade
(derivation) grocery store, grocery, food market
(classification) commerce, commercialism, mercantilism
4. make commercial; "Some Amish people have commercialized their way of life"
(synonym) commercialize, commercialise
(hypernym) change, alter, modify
(derivation) marketplace
(classification) commerce, commercialism, mercantilism


Babylon English-Czechהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
market
v. prodávat
 
n. trh; obchod; tržní prostředí; poptávka; na trhu

Babylon English-Polishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
market
Czas. wprowadzać na rynek
 
Rzecz. rynek; targ; jarmark; zbyt

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9