מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

lenders – מילון אנגלי-עברי

Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lender
(ש"ע) מלווה; משאיל

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
הלוואה

הלוואה היא עסקה בה גוף כלשהו משאיל סכום כסף לגוף אחר, לתקופה מוגבלת בזמן, לפי תנאים שנקבעים מראש. הגוף הנותן את הכסף נקרא 'מלווה' והגוף שמקבל את הכסף נקרא 'לווה'. סכום הכסף עצמו שניתן בהלוואה נקרא 'קרן'. ניתן למצוא מקרים מיוחדים, של הלוואות פשוטות, בהן הלווה צריך להחזיר למלווה את הקרן בלבד. כך למשל הלוואות הניתנות על ידי גופי 'גמילות חסדים' הפועלים ללא מטרת רווח. ברוב מוחלט של המקרים, צריך המלווה לשלם בעד הזכות להחזיק בכסף, תשלום נוסף מעבר ל'קרן'. תשלום זה נקרא 'ריבית' והוא נגזר בדרך כלל, מהסכום של הקרן באמצעות חישובים מתמטיים שונים ומגוונים. בין הגורמים הקובעים את הריבית ניתן למנות פרמטרים כלכליים כלליים, כגון גובה הריבית במשק, ובנוסף להם, פרמטרים כלכליים של הלווה עצמו, כגון 'רמת הסיכון' המיוחסת לו וההיסטוריה הכלכלית שלו. רוב ההלוואות הניתנות בעולם, מסופקות על ידי בנקים, שזה אחד מהעיסוקים העיקריים שלהם. אך בנוסף לאלו, קיימים גם גופים רבים אחרים העוסקים במתן הלוואות, החל מחברות ביטוח ועד לאנשים פרטיים.

לעתים, נדרש הלווה לשעבד למלווה בטוחות, להנחת דעתו של המלווה וזאת להבטחת ביצוע התשלומים על ידי הלווה, על פי הסכם ההלוואה. בטוחות אלו ניתנות למימוש אם וכאשר הלווה מפר את התחייביותיו. כאשר ההלוואה משמשת לרכישת נכס, משועבד לעתים הנכס הנרכש עצמו כבטוחה.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

lenders – מילון אנגלי-אנגלי

Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lender
n. one who lends, one who loans

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Loan
In finance, a loan is the lending of money from one individual, organization or entity to another individual, organization or entity. A loan is a debt provided by an entity (organization or individual) to another entity at an interest rate, and evidenced by a promissory note which specifies, among other things, the principal amount of money borrowed, the interest rate the lender is charging, and date of repayment. A loan entails the reallocation of the subject asset(s) for a period of time, between the and the .

See more at Wikipedia.org...

 
Wiener Neustadt East Airport
Wiener Neustadt East Airport is an airport serving Wiener Neustadt, a city in the Austrian state of Lower Austria. It is used for business and general aviation but doesn't feature commercial scheduled services, the nearest major airport is Vienna International Airport.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lender

Noun
1. someone who lends money or gives credit in business matters
(synonym) loaner
(antonym) borrower
(hypernym) investor
(hyponym) pawnbroker
(derivation) lend, loan


Babylon English-Czechהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lender
n. půjčovatel/-ka

Babylon English-Polishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lender
Rzecz. pożyczkodawca; pożyczający

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9