מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

fractional reserve banking – מילון אנגלי-עברי

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
יחס הרזרבה

יחס הרזרבה הוא מונח במקרו כלכלה המתאר את היחס בין כמות הנכסים הנזילים (בעיקר מזומנים) שבידי הבנקים לבין גובה ההתחייבויות שלהם לציבור. (כמות הכסף הרשום בחשבונות לקוחותיהם) יחס זה נתון לפיקוחו של הבנק המרכזי באותה המדינה, והוא ניתן לשינוי כחלק מהמדיניות המוניטרית של אותה המדינה.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

fractional reserve banking – מילון אנגלי-אנגלי

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Fractional-reserve banking
Fractional-reserve banking is the practice whereby a bank accepts deposits, makes loans or investments, and holds reserves that are a fraction of its deposit liabilities. Reserves are held at the bank as currency, or as deposits in the bank's accounts at the central bank. Fractional-reserve banking is the current form of banking practiced in most countries worldwide.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Free English-Vietnamese Dictionaryהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Fractional reserve banking
Fractional reserve banking
  • (Econ) Hoạt động ngân hàng bằng cách dự trữ theo tỷ lệ.
      + Hoạt động mà các ngân hàng THƯƠNG MẠI thực hiện duy trì dự trữ các tài sản có khả năng chuyển hoán cao ở một mức nào đó, thường là mức thấp nhất trong tổng danh mục tài sản của họ.

(C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9