מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

contain – מילון אנגלי-עברי

מילים נרדפות: include, keep back, keep, suppress, restrain, hold back, be, defend
Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
contain
(פ') להכיל, לכלול; לעצור בעד

contain – מילון אנגלי-אנגלי

מילים נרדפות: include, keep back, keep, suppress, restrain, hold back, be, defend
Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
contain
v. include, have within; restrain, keep under control

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Contain

© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
contain

Verb
1. include or contain; have as a component; "A totally new idea is comprised in this paper"; "The record contains many old songs from the 1930's"
(synonym) incorporate, comprise
(hypernym) include
2. contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water"
(synonym) hold, bear, carry
(hypernym) include
(hyponym) retain
(verb-group) take, hold
(derivation) capacity, content
3. lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold your tongue"; "hold your temper"; "control your anger"
(synonym) control, hold in, hold, check, curb, moderate
(hypernym) restrain, suppress, keep, keep back, hold back
(hyponym) restrict, restrain, trammel, limit, bound, confine, throttle
4. be divisible by; "24 contains 6"
(hypernym) be
(classification) arithmetic
5. be capable of holding or containing; "This box won't take all the items"; "The flask holds one gallon"
(synonym) take, hold
(hypernym) be
(verb-group) accommodate, hold, admit
6. hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth of communism in Sout East Asia"; "Contain the rebel movement"; "Turn back the tide of communism"
(synonym) check, turn back, arrest, stop, hold back
(hypernym) defend
(hyponym) cut down, cut out
(derivation) containment


Babylon English-Czechהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
contain
v. obsahovat; ovládat; mít pod kontrolou

Babylon English-Polishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
contain
Czas. zawierać; powstrzymywać; w cenę wczasów wliczone jest; wliczając

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9