מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

Economy – מילון אנגלי-עברי

מילים נרדפות: scheme, system, efficiency, frugalness, frugality, action
Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
economy
(ש"ע) כלכלה; חסכון

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
כלכלה

כלכלה היא מכלול הפעילות האנושית, המכוונת להשגת האמצעים החומריים הדרושים לאדם לצורך קיומו ורווחתו. כלכלה היא גם תחום מחקר במדעי החברה, העוסק ביחסים האנושיים והחברתיים שקשורים בהשגת אמצעים חומריים, והחוקים והיחסים החברתיים הנוגעים לייצורו וחלוקתו של קניין המשמש לצורכי אדם.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Economy – מילון אנגלי-אנגלי

מילים נרדפות: scheme, system, efficiency, frugalness, frugality, action
Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
economy
n. management of resources (i.e. money, goods, etc.); thrift, careful spending

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Economy
An economy (Greek οίκος-household and νέμoμαι - manage)is an area of the productiondistribution or trade, and  consumption of goods and services by different agents in a given geographical location. The economic agents can be individuals, businesses, organizations, or governments. Transactions occur when two parties agree to the value or price of the transacted good or service, commonly expressed in a certain currency.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
economy

Noun
1. the system of production and distribution and consumption
(synonym) economic system
(hypernym) system, scheme
(hyponym) industrialism
(part-meronym) sector
2. the efficient use of resources; "economy of effort"
(hypernym) efficiency
(derivation) save, economize, economise
3. frugality in the expenditure of money or resources; "the Scots are famous for their economy"
(synonym) thriftiness
(hypernym) frugality, frugalness
(derivation) save, economize, economise
4. an act of economizing; reduction in cost; "it was a small economy to walk to work every day"; "there was a saving of 50 cents"
(synonym) saving
(hypernym) action
(hyponym) retrenchment, curtailment, downsizing
(derivation) save, economize, economise


Babylon English-Czechהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
economy
n. hospodářství; ekonomika; hospodárnost; šetrnost

Babylon English-Polishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
economy
Rzecz. gospodarka; ekonomia; oszczędność

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9