מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

Bank – מילון אנגלי-עברי

Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
bank
(ש"ע) בנק; גדה; קופה; שיפוע; תל (גם שלג); שורת קלידים; (במחשבים) שקע זיכרון, חיבור ליחידת זיכרון
 
(ש"ע) (סלנג) בנק, כסף, מזומנים
 
(פ') לטוס או לנסוע בשיפוע; לערום

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
בנק

בנקצרפתית: banque; מאיטלקית: banco – שולחן או ספסל (banca) שעליו שמים את המטבעות כדי לקבוע את ערכם) הוא מוסד פיננסי שעיסוקו העיקרי הוא טיפול ותיווך בכסף. פעולות הבנק הן: קבלת פיקדונות כספיים מפרטים, עסקים ותאגידים במסגרת חשבונות שקיםחיסכון או השקעה ומתן הלוואות לאחרים. הבנק ממלא תפקיד חשוב בכלכלה, בכך שהוא מתווך בין אלו שיש להם כסף שאינו דרוש להם באופן מיידי לבין אלו המבקשים להשתמש בממון זה למגוון מטרות. הבנק משלם לראשונים וגובה מהאחרונים ריבית, שהיא מחיר השימוש בכסף.

בכל הארצות בנקים נמצאים תחת פיקוח משום שבנוסף לתפקידיהם האמורים, הם גם מייצרים כסף באמצעות ההלוואות שהם נותנים, פעולה המיוחדת לבנקים בניגוד למוסדות פיננסיים אחרים. למערכת הבנקאות מקום חשוב ומרכזי בחיי הפרט והחברה מאחר שיש לה השפעה גדולה על רווחת כלל הציבור, על הקצאת מקורות במשק, על גודל אי-השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק, על קצב פיתוח והתחדשות טכנולוגיים, על יעילות, על קצב צבירת הון במשק, על צמיחה, על קצב התפתחות חברות במשק ועל רמות תוצר לאומי גולמי שיקבעו במשק.

בנקאות התקיימה, בצורה כזו או אחרת, מאז המצאת הכתב. ראשיתם של המוסדות הבנקאיים המוכרים לנו כיום באירופה של ימי הביניים, והם התפתחו בד בבד עם המסחר ועליית המרקנטיליזם והקפיטליזם בעולם.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה
ynet אנציקלופדיההורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
בנק (Bank)
 
בנק, מוסד פיננסי שתפקידו העיקרי הוא טיפול ותיווך בכסף. מקור המילה בנק הוא מהמילה האיטלקית banco שפירושו שולחן, זאת משום שהבנקאים הראשונים, באיטליה, ניהלו את עסקיהם על שולחנות שהועמדו בשוק.
הבנק המרכזי של האיחוד האירופי בפרנקפורט...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

Bank – מילון אנגלי-אנגלי

Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
bank
n. institution for saving and borrowing money; riverbank; cashier; slope; mound, heap (of snow); row of keys (such as on a piano); memory slot, socket for connecting a memory chip (Computers)
 
n. money, cash (Slang)
 
v. deposit money in a bank; work as banker; count on, depend upon; go ashore

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Bank
A bank is a financial institution that creates credit by lending money to a borrower, thereby creating a corresponding deposit on the bank's balance sheet. Lending activities can be performed either directly or indirectly through capital markets. Due to their importance in the financial system and influence on national economies, banks are highly regulated in most countries. Most nations have institutionalized a system known as fractional reserve banking under which banks hold liquid assets equal to only a portion of their current liabilities. In addition to other regulations intended to ensure liquidity, banks are generally subject to minimum capital requirements based on an international set of capital standards, known as the Basel Accords.

See more at Wikipedia.org...

 
Bánk
Bánk is a village and municipality in the comitat of NógrádHungary.

See more at Wikipedia.org...

 
BANK (art collective)
BANK was an artists' group active in London during the 1990s.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
bank

Noun
1. a financial institution that accepts deposits and channels the money into lending activities; "he cashed a check at the bank"; "that bank holds the mortgage on my home"
(synonym) depository financial institution, banking concern, banking company
(hypernym) financial institution, financial organization, financial organisation
(hyponym) credit union
(member-holonym) banking industry, banking system
2. sloping land (especially the slope beside a body of water); "they pulled the canoe up on the bank"; "he sat on the bank of the river and watched the currents"
(hypernym) slope, incline, side
(hyponym) riverbank, riverside
3. a supply or stock held in reserve for future use (especially in emergencies)
(hypernym) reserve, backlog, stockpile
(hyponym) blood bank
4. a building in which commercial banking is transacted; "the bank is on the corner of Nassau and Witherspoon"
(synonym) bank building
(hypernym) depository, deposit, repository
(part-meronym) vault, bank vault
5. an arrangement of similar objects in a row or in tiers; "he operated a bank of switches"
(hypernym) array
6. a container (usually with a slot in the top) for keeping money at home; "the coin bank was empty"
(synonym) savings bank, coin bank, money box
(hypernym) container
(hyponym) piggy bank, penny bank
7. a long ridge or pile; "a huge bank of earth"
(hypernym) ridge
(hyponym) bluff
8. the funds held by a gambling house or the dealer in some gambling games; "he tried to break the bank at Monte Carlo"
(hypernym) funds, finances, monetary resource, cash in hand, pecuniary resource
9. a slope in the turn of a road or track; the outside is higher than the inside in order to reduce the effects of centrifugal force
(synonym) cant, camber
(hypernym) slope, incline, side
10. a flight maneuver; aircraft tips laterally about its longitudinal axis (especially in turning); "the plane went into a steep bank"
(hypernym) flight maneuver, airplane maneuver
(hyponym) vertical bank

Verb
1. tip laterally; "the pilot had to bank the aircraft"
(hypernym) tip
2. enclose with a bank; "bank roads"
(hypernym) enclose, inclose, shut in
3. do business with a bank or keep an account at a bank; "Where do you bank in this town?"
(hypernym) transact
(derivation) depository financial institution, banking concern, banking company
4. act as the banker in a game or in gambling
(hypernym) act
5. be in the banking business
(hypernym) work, do work
(derivation) banker
6. put into a bank account; "She deposites her paycheck every month"
(synonym) deposit
(hypernym) give
(hyponym) redeposit
(derivation) depository financial institution, banking concern, banking company
7. cover with ashes so to control the rate of burning; "bank a fire"
(hypernym) cover
8. have confidence or faith in; "We can trust in God"; "Rely on your friends"; "bank on your good education"; "I swear by my grandmother's recipes"
(synonym) trust, swear, rely
(hypernym) believe
(hyponym) credit


Babylon German-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Bank (die)
nf. bank, institution for saving and borrowing money; bench, long seat; work table

Babylon Dutch-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
bank (de)
n. couch, bench, seat; bank (Finance); data bank; sand bank, riverbank

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9