מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

פרויקט – מילון עברי-אנגלי

Babylon Hebrew-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
פרויקט
nm. project

פרויקט – מילון עברי-עברי

Babylon Hebrew Thesaurusהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
פרויקט
(ז') הצעה, עבודה, מפעל, הפעלה, תכנית, מעשה, תפקיד, נושא מחקר

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
פרויקט

© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה
Methoda IT Glossary V8.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
פרויקט

אוסף פעילויות ותהליכי עבודה שמטרתן להגיע לתוצר מסוים. "תוצר" יכול להיות מוצר חדש (מערכת חדשה), או שיכתוב\שיפוץ של מוצר קיים, היינו מהדורה חדשה למערכת קיימת. "תוצר" יכול להיות כל מוצר שהוא, מוחשי או מופשט, תוצר סופי או ביניים, חד-פעמי או משוכפל ונמכר בכמויות וכו'. לפרויקט מוקצים משאבים כולל כ"א, והוא מאורגן בתכנית עבודה המכילה לוחות זמנים, אבני דרך, קשרים בין הפעילויות וכו'. פרויקט הוא משולש בעל שלושה קודקודים: תכולה, לו"ז ועלויות. המטרה היא לתת את התכולה שנדרשה בלוחות הזמנים והמשאבים שהוקצו. אי עמידה כמותית במדדי הפרויקט היא לתת את התכולה, תוך חריגה בלוחות זמנים ובמשאבים. אי עמידה איכותי במדדי הפרויקט היא לתת במועד ובהיקף המשאבים שנקבעו, תכולה חלקית אן ירודה.


בהקשר עם ענ"א, פרויקט הוא תהליך הפיתוח והבנייה (מימוש) של מערכת ממוחשבת, היינו ביצוע שלב או מספר שלבים במחזור החיים. פרויקט ומערכת הם מונחים קרובים ומשתמשים בהם חליפות (גם בנוהל מפת"ח), הגם שבעיקרון יש הבדל חשוב: פרויקט הוא התהליך בעוד שמערכת היא המוצר.


  • ראה קיט מודל מפת"ח בלשונית הכרת מפת"ח היקף פרויקט

  • ראה קיט ניהול פרויקטים ותוכניות עבודה בכרך נושאים תומכים


  •   


    (c) 2008, Methoda Computers Ltd. . All rights Reserved
    © 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9